stegulet ro stegulet en

Top Quality Management

ProiecteTop Quality Management a fost implicat pe parcursul timpului in diferite proiecte finantate prin fonduri nerambursabile.


In cadrul acestora am sustinut sesiuni de formare adresate unor categorii vaste de cursanti dar de asemenea am oferit si posibilitatea studentilor si masteranzilor de a-si efectua stagiul de practica.


Mai mult decat atat, din anul 2010, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie Brasov si Camera de Comert si Industrie Prahova implementam proiectul Flexinov - Intreprinderi Flexibile si Inovatoare" proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Axa Prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor", Domeniul Major de Interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", contract POSDRU/81/3.2/S/49261.


Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea si introducerea in firmele romanesti a modelelor de flexibilitate functionala - forme europene inovative si moderne de organizare a muncii - in scopul cresterii flexibilitatii lucratorilor si intreprinderilor din Romania si imbunatatirii adaptabilitatii lor la noile conditii ale mediului de afaceri.


Mai multe detalii despre acest proiect gasiti aici: www.flexinov.ro


Top Quality Management a participat la implementarea urmatoarelor proiecte:1. Academia de Studii Economice, Bucuresti


"MANPRACT" - Practica economica pentru studenti - vector determinant al insertiei pe piata fortei de munca.


Proiectul doreste initierea, dezvoltarea si valorificarea de aptitudini, abilitati si deprinderi de munca pentru studentii din ciclul de licenta in vederea imbunatatirii insertiei acestora pe piata fortei de munca.


In cadrul acestui proiect Top Quality Management a oferit posibilitatea unui numar de 11 studenti la facultatea de Management de a-si desfasura stagiul de practica.


Pe parcursul desfasurarii stagiului de practica acestia au putut interactiona cu diferitele departamente din cadrul companiei noastre si au descoperit aspecte noi in aria lor de interes.


"Practica de calitate pentru manageri, manageri de calitate in practica"


Proiectul urmareste dezvoltarea de competente si abilitati practice pentru un numar de 150 studenti la masterat, prin optimizarea stagiilor de practica din domeniul managementului, in vederea imbunatatirii insertiei acestora pe piata muncii.


Top Quality Management s-a implicat in acest proiect prin oferirea unui numar de 5 locuri de practica pentru masteranzii inscrisi la Facultatea de Management, in vederea consolidarii cunostintelor teoretice ale acestora si pentru formarea abilitatilor, spre a aplica in concordanta cu specializarea pentru care se instruiesc.
2. SC TITAN SA


"Adaptabilitate si flexibilitate pentru angajati in industria morarit–panificatie – AMFIT"


Obiectivul general al proiectului il reprezenta cresterea nivelului de competitivitate si adaptabilitate sectoriala pentru o intreprindere din sectorul morarit-panificatie prin dezvoltarea resurselor umane proprii, de la toate nivelurile ierarhice.


In cadrul acestui proiect rolul Top Quality Management a fost acela de a furniza unui numar de 40 de participanti programe de formare profesionala in domeniile: "Auditor in domeniul calitatii" si "Managementul sigurantei alimentare HACCP".
3. SC IHS MEDICAL SCHOOL SRL


"Scoala Medicala Europeana - Instruirea personalului medical pentru tehnologii inovatoare si proceduri moderne in dializa"


Proiectul s-a derulat in colaborare cu City University London, avand ca obiectiv pregatirea de resurse umane capabile sa faca fata cu succes cerintelor serviciilor externalizate de dializa: eficacitate, eficienta, siguranta si cresterea calitatii vietii pacientului.


Compania noastra a furnizat servicii de formare de auditori ai sistemului de management al calitatii din unitatile medicale. Cursurile au avut drept scop dobandirea de competente pentru efectuarea de audituri interne ale sistemului de management al calitatii.
4. CONSILIUL LOCAL BALAN


"Revizuirea si actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a orasului Balan"


In cadrul proiectului, Top Quality Management a oferit cursuri de formare profesionala "Manager Resurse Umane", prin care s-au urmarit elaborarea si adaptarea programelor de resurse umane la cultura organizationala, obiectivele organizatiei si cerintelor de schimbare, precum si capacitatea de a elabora si definitiva structura unei politici de resurse umane si nu numai.
5. SC INFO WORLD SRL


"Conditii mai bune de sanatate si securitate la locul de munca-CSSM"


Proiectul urmarea asigurarea unor conditii mai bune de munca si reducerea riscului de producere a accidentelor si bolilor profesionale pentru angajatii din domeniul activitatilor de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client). In acest sens Top Quality Management a oferit unui numar 289 persoane cursuri precum: Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca, Auditor intern ISO 14000, Auditor intern OHSAS180001, Manager proiect, Formator, Management de mediu, Managementul stresului.
6. SC MEDCENTER SRL


Pentru un numar de 184 de persoane am oferit programe de formare profesionala in domenii precum: Managementul de proiect, Auditor de mediu, Auditor in domeniul calitatii, Manager al sistemelor de management de mediu, Auditor de sistem de management pentru sanatate si securitate ocupationala, Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca, Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca, Formator, Managementul sanantatii si securitatii ocupationale.

Cursuri:

Va rugam sa alegeti o categorie de cursuri:Formular inscriere:

click aici pentru a descarca formularul de insciere la curs

Platforma e-Learning:

Cursuri gratuite pe platforma e-Learning a Top Quality Management.

Pentru a accesa platforma, click pe poza.

click pentru a accesa platforma e-learning

Facebook:Prelucrarea datelor cu caracter personal

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”, in conformitate cu legislatia in vigoare, legea nr. 677/2001, modificata si completata.Newsletter

abonare newsletter

dezabonare newsletter

© Top Quality Management - Adresa: Str. Dionisie Lupu Nr. 49, Etaj 3, Sector 1, Bucuresti.

Tel.: 037.134.79.51. Fax: 031.69.00.991.

E-mail: office@topquality.ro